MENU GŁÓWNE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Kalendarium - rok szkolny 2021/2022

26.08.21r.

Rada Pedagogiczna

01.09.21r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

07.09.21 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów kl. I – III, wybór rad oddziałowych (wtorek -  godz. 17:00)

08.09.21 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów kl. IV – VIII wybór rad oddziałowych (środa - godz. 17:00)

09.09.21 r.

Spotkanie rad oddziałowych kl. I – VIII z dyrektorem (czwartek godz. 17:00)

14.09.21 r.

Rada Pedagogiczna 

13.10.21 r.

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej i obchody XXX-lecia szkoły

14.10.21 r.

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

15.10.21 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

21.10.21 r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas: IV-VIII (czwartek- godz. 17:00)

01.11.21 r.

Wszystkich Świętych- dzień ustawowo wolny od nauki

10.11.21 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

11.11.21 r.

Narodowe Święto Niepodległości- dzień ustawowo wolny od nauki

12.11.21 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

16.11.21 r.

Wywiadówki śródokresowe kl. I-III (wtorek – godz. 17:00)

18.11.21 r.

Wywiadówki śródokresowe kl. IV - VIII (czwartek – godz. 17:00)

16.12.21 r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas: IV-VIII (godz. 17:00 czwartek)

22.12.21 r.

Termin powiadomienia uczniów i rodziców przez wychowawcę o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu

22.12.21 r.

Jasełka szkolne

23-31.12.21r.

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.22 r.

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od nauki

07.01.22 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

17.01.22 r.

Termin powiadomienia uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych przez nauczycieli uczących oraz o przewidywanej śródrocznej ocenie z zachowania przez wychowawcę.

21.01.22 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych

25.01.22 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I – VIII – cz. 1

26.01.22 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I – VIII – cz. 2

28.01.22 r.

Zakończenie I okresu

01.02.22 r.

Wywiadówki okresowe  kl. I-III (wtorek– godz. 17.00)

03.02.22 r.

Wywiadówki okresowe kl. IV – VIII (czwartek– godz. 17.00)

08.02.22 r.

Rada Pedagogiczna

14-27.02.22r.

Ferie zimowe

17.03.22 r.

Konsultacje dla rodziców uczniów kl. IV – VIII z nauczycielami (czwartek godz. 17:00)

14-19.04.22r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.22 r.

Wywiadówki śródokresowe kl. I –III (wtorek - godz. 17:00)

28.04.22 r.

Wywiadówki śródokresowe kl.  IV – VIII (czwartek – godz. 17:00)

29.04.22 r.

Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

02.05.22 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

03.05.22 r.

Święto Konstytucji 3 Maja– dzień ustawowo wolny od nauki

05.05.22 r.

Rada Pedagogiczna szkoleniowa (egzamin ósmoklasisty)

13.05.22 r.

Termin powiadomienia uczniów i rodziców przez wychowawcę o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu

19.05.22 r.

Konsultacje dla rodziców uczniów kl. IV – VII z nauczycielami (czwartek- godz. 16:00), dla klas VIII wywiadówka

24.05.22 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

25.05.22 r.

Egzamin  ósmoklasisty  – matematyka

26.05.22 r.

Egzamin  ósmoklasisty  – język obcy nowożytny

03.06.22 r.

Termin powiadomienia uczniów o przewidywanych ocenach rocznych przez nauczycieli uczących oraz o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania przez wychowawcę.

09.06.22 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w kl. IV - VIII

13.06.22 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I –  VIII – cz. I

14.06.22 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I – VIII – cz. II

16.06.22 r.

Boże Ciało -  dzień ustawowo wolny od nauki

17.06.22 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

24.06.22 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.-31.08.22 r.

Ferie letnie – wakacje

30.06.22 r.

Ostateczny termin rozliczania dokumentacji

29.08.22 r.

Rada Pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIADOMOŚCI

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogardzie Gdańskim
    ul. Zblewska 18
    83-200 Starogard Gdański
    adres www: https://psp1starogardgd.edupage.org/
  • (+48) 58 562-96-09

Galeria zdjęć