MENU GŁÓWNE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22.05.18r.

Termin powiadomienia uczniów i rodziców przez wychowawcę o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu

31.05.18r.

Boże Ciało - dzień ustawowo wolny od nauki

04.06.2018

Termin powiadomienia uczniów o przewidywanych ocenach rocznych przez nauczycieli uczących oraz o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania przez wychowawcę.

05.06.18r.

Termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach rocznych oraz o  przewidywanej rocznej ocenie z zachowania przez wychowawcę.

08.06.18r.

Ostateczny termin składania przez ucznia prośby do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności

13.06.18r.

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w kl. IV - VII

14.06.18r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. VII  oraz II i III gimnazjum cz.1 (budynek  PG3)

15.06.18r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I – VII cz.1 (budynek  PSP1)

18.06.18r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I – VII oraz II i III gimnazjum cz.2 (budynek  PSP1)

21.06.18r.

Rada pedagogiczna

21.06.18r.

Podsumowanie roku szkolnego- nagrody dla uczniów za znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych

22.06.18r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06-31.08.18r.

Ferie letnie – wakacje

26.06.18r.

 

Ostateczny termin rozliczania dokumentacji

 

WIADOMOŚCI

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogardzie Gdańskim
    ul. Zblewska 18
    83-200 Starogard Gdański

    adres www: https://psp1starogardgd.edupage.org/

  • (+48) 58 562-96-09

Galeria zdjęć