MENU GŁÓWNE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

22.01.19r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I – VIII oddziały Zblewska (budynek PSP1)

23.01.19r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna  kl. VII, VIII- oddziały Szwoleżerów oraz III gimnazjum (budynek PG3)

24.01.19r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I – VIII oraz III gimnazjum (budynek PSP1)

25.01.19r.

Zakończenie I semestru

29.01.19r.

Wywiadówki okresowe kl. VII, VIII – oddziały Szwoleżerów oraz III gimnazjum (wtorek - godz. 16:30) (budynek PG3)

29.01.19r.

Wywiadówki okresowe kl. I-III (wtorek - godz. 16:30) (budynek PSP1)

30.01.19r.

Wywiadówki okresowe kl. IV – VIII – oddziały Zblewska (środa - godz. 16:30) (budynek PSP1)

30.01.19r.

Spotkanie Rad Oddziałowych z dyrektorem (godz. 17:15 – świetlica) (budynek PSP1)

06.02.19r.

Rada Pedagogiczna

11-24.02.19r.

Ferie zimowe

14.03.19r.

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

26.03.19r.

Konsultacje dla rodziców uczniów kl. VII, VII – oddziały Szwoleżerów (godz. 16:30-wtorek) (budynek PG3)

26.03.19r.

Wywiadówka dla rodziców uczniów kl. VIII- oddziały Szwoleżerów i III gimnazjum (godz. 16:30-wtorek) (budynek PG3)

27.03.19r.

Konsultacje dla rodziców uczniów kl. IV – VII – oddziały Zblewska (godz. 16:30-środa) (budynek PSP1)

27.03.19r.

Wywiadówka dla rodziców uczniów kl. VIII - oddziały Zblewska (godz. 16:30 środa) (budynek PSP1)

10.04.19r.

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

11.04.19r.

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

12.04.19r.

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

15.04.19r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

16.04.19r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

17.04.19r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

18-23.04.19r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24.04.19r.

Wywiadówki śródokresowe kl. I –III (środa - godz. 16:30) (budynek PSP1)

24.04.19r.

Wywiadówki śródokresowe kl. VII , VIII – oddziały Szwoleżerów oraz III gimnazjum (środa - godz. 16:00) (budynek PG3)

25.04.19r.

Wywiadówki śródokresowe kl. IV – VIII – oddziały Zblewska (czwartek– godz. 16:30) (budynek PSP1)

30.04.19r.

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

01.05.19r.

Święto Pracy (środa) – dzień ustawowo wolny od nauki

02.05.19r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.19r.

Święto Konstytucji 3 Maja (piątek) - dzień ustawowo wolny od nauki

20.05.19r.

Termin powiadomienia uczniów i rodziców przez wychowawcę o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu

21.05.19r.

Konsultacje dla rodziców uczniów kl. VII, VIII – oddziały Szwoleżerów oraz III gimnazjum z nauczycielami (godz. 16:00 wtorek) (budynek PG3)

22.05.19r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VII z nauczycielami (godz. 16:00 środa) (budynek PSP1)

04.06.19r.

Termin powiadomienia rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych oraz o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania przez wychowawcę.

07.06.19r.

Ostateczny termin składania przez ucznia prośby do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności

10.06.19r.

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w kl. IV - VIII

13.06.19r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. VII, VIII – oddziały Szwoleżerów oraz III gimnazjum (budynek PG3)

13.06.19r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I – VIII – oddziały Zblewska (budynek PSP1)

17.06.19r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I – VIII i III gimnazjum (budynek PSP1)

20.06.19r.

Boże Ciało - dzień ustawowo wolny od nauki

21.06.19r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.-31.08.19r.

Ferie letnie – wakacje

26.06.19r.

Ostateczny termin rozliczania dokumentacji

28.08.19r.

 

Rada pedagogiczna

 

 

 

 

 

WIADOMOŚCI

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogardzie Gdańskim
    ul. Zblewska 18
    83-200 Starogard Gdański

    adres www: https://psp1starogardgd.edupage.org/

  • (+48) 58 562-96-09

Galeria zdjęć